Co nesmí exekutor zabavit? Mějte zákony a právo na své straně!. Exekuce se týká velkého množství českých obyvatel. Pokud bychom vás měli v krátkosti s tímto pojmem seznámit, pak se jedná o vynucené splácení dluhů, a to soudní cestou. Jakmile soud pověří soudního exekutora, je výše dlužné částky vymáhaná po dlužníkovi, aby došlo ke splnění pohledávky věřitele. Věřitel je společnost nebo osoba, která finanční částku dlužníkovi zapůjčila.

Co nesmí exekutor zabavit? Pozorně čtěte!

Mnohdy se exekutoři dívají i na věci, které podle zákoníku nesmí zabavit. Pokud jste v tomhle odvětví člověk bez zkušeností, pozorně čtěte. Jedině tak se vyhnete nepříjemným situacím, kdy vám budou odebrány věci, na které máte plné právo. Exekutor nemá nárok na odebrání příspěvku na bydlení, dávky v hmotné nouzi, porodné nebo přídavek na dítě a v neposlední řadě také daňový bonus. Jde o částky nezabavitelné. Jinými slovy exekutor na ně nesmí sáhnout ani je odebrat.

Předchozí odstavec byl zaměřován na nezabavitelné finance. Jak je to ale s věcmi? Pochopitelně je potřeba počítat s tím, že drahou elektroniku nebo automobil nezachráníte. Exekutor ale nemá nárok na odebrání ledničky, pračky, stolu, židle, postele a sporáku. Jde o věci, jež člověk běžně využívá k běžnému životu neboli fungování. Dále se k věcem počítá také oblečení, dětské hračky nebo věci sloužící pro děti. Exekutor vám nemůže rovněž odebrat hotovost, a to do výše 9 720 českých korun.

Tím náš seznam nezabavitelných věcí nekončí! Mějte právo v malíčku!

Na závěr je dobré zmínit, že vám exekutor dále nesmí zabavit věci potřebné k pracovní činnosti, dopisy, fotografie nebo snubní prsteny. Sáhnout pochopitelně nesmí ani na zdravotní pomůcky, potřeby a domácí mazlíčky.

Jako dlužník máte plné právo na vyžádání služebního odznaku a exekučního příkazu. Pokud se vám exekutor nebude chtít prokázat, okamžitě volejte policii České republiky. To platí i v případě, že u sebe pan exekutor nemá exekuční příkaz. Průběh procesu si můžete nahrávat. Zároveň je možné vyžadovat doprovod prostřednictvím policie.

By admin