Rubrika: Oddlužení

Oddlužení je proces určený pro osoby

které se ocitly v situaci, kdy nejsou schopny splácet své dluhy.

 • – Oddlužení – Tento proces umožňuje dlužníkům sjednotit všechny své závazky do jednoho a splácet je v rámci jedné stanovené splátky.
  – Soud může oddlužení povolit a zároveň zastavit veškerá exekuční a jiná vymáhací řízení proti dlužníku.
  – Existují různé formy, včetně splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kde dlužník splácí část svých dluhů a po určité době může být zbaven zbývajících dluhů.
  – V České republice prošla legislativním procesem novela insolvenčního zákona, která měla zkrátit délku z pěti let na tři roky, ale zároveň zpřísnila požadavky na plnění povinností dlužníka.
  – Oddlužení je dostupné nejen pro fyzické osoby nepodnikatele, ale i pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, pokud jejich dluhy nevznikly z podnikání.
  – Úspěšné oddlužení vede k osvobození dlužníka od dluhů, což mu umožňuje nový začátek bez finančního břemene.
  – Pro více informací o procesu a jeho podmínkách je vhodné konzultovat situaci s kvalifikovaným právním zástupcem.

Refinancování dluhu

Díky refinancování dluhu lze dosáhnout lepších podmínek, snížit měsíční splátku a získat klidnější spánek. Občas se stane, že člověk nedostane výhodnou nabídku při sjednávání půjčky. Nemusíte si s tím určitě…