Rubrika: Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je základem každé správné domácnosti, šetří peníze, čas i nervy a zajišťuje spokojený život od narození až do smrti. Co je na tom pravdy? Všechno! Známý internetový portál Wikipedie definuje finanční gramotnost jako: „soubor znalostí a dovedností. Které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích“. S tím nelze jinak, než souhlasit. Zároveň je však třeba dodat, že finanční gramotnost nepřichází k člověku silou vyšší vůle. I když, jak se říká „čas každého naučí“, finanční gramotnost je třeba také pěstovat. A to již od časného dětství. Proč?

Stejně jako všechny jiné znalosti a dovednosti, je i finanční gramotnost založena na dvou bázích. Na teorii a na praxi. Zatímco praxi v zacházení s financemi získá v dnešní moderní civilizaci. Časem úplně každý (zejména ve chvíli, kdy se stěhujete od rodičů a zakládáte rodinu), na teorii finanční gramotnosti se doposud hledí poněkud shora. Což je špatně, protože i v tomto oboru platí, že štěstí přeje připraveným!

Finanční problémy dnešních rodin

Není tajemstvím, že spousta dnešních rodin se potýká s finančními problémy. A nejen rodin! Lidé obecně se čím dál častěji obracejí na bankovní i nebankovní instituce, u nichž si zřizují dlouhodobé, ale také krátkodobé úvěry, protože s tím, co mají zkrátka neumějí vyjít. Finanční gramotnost sama o sobě je pojmem zcela neuchopitelným. Nelze totiž stanovit žádnou míru „dokonalosti“ nebo „nejvyšší možné finanční gramotnosti“, které lze dosáhnout. Platí pouze zásada, že čím více znalostí a dovedností, tím větší finanční gramotnost a tím pádem také lepší podmínky pro běžný život.

Základy finanční gramotnosti získané již v dětství

Mnoho rodičů možná kvůli tomu neklade na vzdělání svých dětí v tomto oboru patřičnou důslednost a nevěnuje této problematice pozornost. Přesto se minimálně základy finanční gramotnosti získané již v dětství, v životě ještě nikomu neztratily. Nelze se spoléhat na školní instituce, že vašeho potomka učitelé v těchto zařízeních naučí s penězi správně a účelně hospodařit. Tento úkol zůstává pouze na rodičích a na životě. Zatímco si dítě s průběhem roků v životě začíná uvědomovat zkušenosti – z placení v obchodech, placení povinných položek (školní výlety atd.), a později další a další jiné poplatky, uniká mu vyšší smysl rozvahy domácího rozpočtu, pokud jej do něho rodiče nezasvětí.

V tom právě spočívá úspěch a zásluha teoretické finanční gramotnosti pro děti – budoucí dospělé. Správný rodič, kterému záleží na tom, aby jeho dítě umělo střídmě a prakticky zacházet s penězi po zbytek života. By se měl o tuto záležitost patřičně zajímat a rozvíjet okruh znalostí a dovedností finanční gramotnosti u svého dítěte. Začít lze již v raném dětském věku, např. když dítě začíná chodit do školy. V ten okamžik se dítě musí o něco více osamostatnit a menší měsíční či týdenní kapesné je dobrým začátkem, jak kromě psaní a čtení začít dítě učit ještě něčemu jinému.

Finanční gramotnost – Rodinný rozpočet

Postupem času je dobré dítěti minimálně vysvětlit a ukázat, jak vy sami tvoříte rodinný rozpočet. Kde se berou peníze a jaké povinné položky zaplatit musíte. Naopak upozornit na to, co si ve své finanční situaci dovolit nemůžete a co ano. S tímto přístupem pokračovat také ve vysvětlování bankovních služeb. Zejména co se týče bankovních účtů a zřizování úvěrů a vést jej k dovednosti spoření a tvoření si tzv. „zadních vrátek“ nebo „rezerv“.

Nemusíte se bát, že by vaše dítě všechny tyto informace nevstřebalo nebo v životě neuplatnilo. Život na každého z nás připravuje během života mnoho nástrah a nemálo z nich se týká právě financí. Dítě, které již od dětství bude vedeno k řešení nejrůznějších finančních situací nebo problémů, se s nimi, až přijdou, bude mnohem lépe potýkat. A dokáže je vyřešit tak, že udrží v pevných rukou nejen celou svou domácnost, ale i dobré mezilidské vztahy se svým okolím.