Exekuce – jak probíhá a jak se chovat k exekutorovi. Půjčili jste si určitý finanční obnos, nezvládali splácet, a tak jste si na úhradu dluhů půjčovali dál? Ztratili jste přehled o splátkách a začaly vám chodit upomínky, které jste ignorovali? Pak počítejte s tím, že vám jednoho dne přijde exekuční příkaz a částka, kterou máte zaplatit, bude mnohem vyšší, než původní dluh. Co vás tedy dále čeká, jak se můžete bránit a jak se chovat, když k vám přijde exekutor?

Jak je možné, že dluh narostl?

Pokud není dlužná částka splácena, může velice rychle narůst. Ve smlouvě o půjčce souhlasí dlužník i se sankčními ujednáními a výší RPSN, takže kromě souhrnného poplatku bude muset uhradit ještě úrok z prodlení, smluvní pokutu, náklady na spor, řízení, výdaje věřitele spojené s vymáháním, náklady exekuce, odměnu exekutora, což výslednou částku mnohonásobně zvýší. Proti exekuci se sice lze odvolat, ale exekuce se tím nezastavuje.

Jak probíhá exekuce

Je – li již exekuce nařízena, nelze se jí bránit. Na úhradu všech dluhů může být zabaven jak movitý, tak nemovitý majetek dlužníka. To znamená, že byste mohli přijít o byt, dům, auto, chatku, zahrádku i vybavení. Váš účet v bance bude zablokován a vaše finance zabaveny. Ze mzdy a dalších příjmů budou prováděny srážky, ty se nevyhnou ani různým druhů podpor nebo důchodu. Pokud dlužíte různým věřitelům, budou nejdříve uspokojeny pohledávky výživného, dluhy vůči státu, na sociálním a zdravotním pojištění a všechny dluhy dle zákona. Pak přijdou na řadu ještě dluhy za nájem, telefon, pokuty, půjčky a úvěry.

Exekuce – Věci movité a nemovitosti

Nemovitost se nechá ocenit soudním znalce a jde do dražby. Dražba má stanovenu vyvolávací cenu ve výši dvou třetin znaleckého odhadu. Při prodeji vašeho majetku (movitých věcí) navštíví exekutor bydliště dlužníka, popřípadě místa, kde by dlužník mohl mít uložené věci, pořídí soupis majetku a věci polepí žlutou značkou, popřípadě je rovnou nechá odvézt. I věci budou znalcem oceněny a prodány v dražbě. Do exekuce nemohou být zařazeny oděvy, věci osobní povahy, obvyklé vybavení domácnosti, studijní literatura, hračky, školní potřeby a hotovost ve výši dvojnásobku životního minima.

Když přijde exekutor

Na návštěvu exekutora se připravte v klidu. Ujistěte si, jaká máte práva, co vám nemůže být zabaveno. Zajistěte majetek jiných osob, aby se nedostal do soupisu – ideálním prostředkem jsou doklady o nabytí. Pokuste se domluvit splátkový režim. Natočte si průběh exekuce. Zkuste požádat o odklad exekuce, částečné nebo úplné zastavení exekuce, návrh na vyškrtnutí cizích věcí ze soupisu majetku. Důležité je řešit vše s chladnou hlavou a v mezích zákona.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *