Finance patří mezi základní body žebříčku lidských hodnot. Závisí na nich nejen sociální ale také existenční postavení každého člověka v nynější moderní společnosti. V současnosti jsou finance velice diskutovaným tématem. Proč? Zejména proto, že jejich nedostatek provází dalekosáhlou šíři lidské nevole vůči státním zřízením a dalším vlivným institucím. Které na rozdíl od většiny prostých lidí nedostatkem finančních prostředků netrpí. Kvůli nerovnoměrnému dělení světa na „bohaté“ a „chudé“ vznikly také bankovní a nebankovní půjčky, které se mimo jiného snaží rozdíl mezi těmito dvěma protipóly vyrovnat. Zejména prostřednictvím poskytování úvěrů, prodáváním cenných papíru aj.

Bankovní úvěry

Bankovní služby spadají pod přímou správu bank, které jsou všechny do jedné podřízené národní bance. Jedná se tedy o naprosto bezpečné služby, které jsou z nejvyššího postu poskytovány (čistě teoreticky) státem, avšak prostřednictvím konkrétních bankovních institucí. Banky obvykle lidem s finančními problémy poskytují nejrůznější druhy úvěrů na malé i větší peněžní obnosy (mimo jiných služeb). Bankami přesně určené a vyměřené nároky kladené na klienty ale mnohdy neumožňují tyto služby poskytovat každému. V bankovní sféře se hraje na tzv. klienty s bonitou, přičemž pouze ti, kdo disponují požadovanou bonitou, si mohou o bankovní půjčku zažádat.

Finance – Nebankovní úvěry

Zatímco bankovní instituce disponují vysokou bezpečností a možností půjčovat vysoké finanční částky. Nebankovní instituce a soukromé osoby nabízejí mnohdy jednodušší a rychlejší vyjednání půjček. Nebankovní služby zpravidla nemívají striktně vyhraněné nároky na své klienty. Obvykle při jejich zřízení stačí věřiteli pouze několik základních osobních údajů o klientovi. Aniž by se přitom dívali na klientovu finanční minulost či jeho současný stav týkající se financí. Nebankovní půjčky však ve většině případů dokáží poskytnout pouze menší obnosy peněz, řádově v částkách několika tisíců korun, avšak dokáží tyto finanční prostředky na cokoli poskytnout za velmi krátkou dobu.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *