Se splacením dluhů pomůže oddlužení. I když dlužník vyvíjí velké úsilí, může se stát, že ani za delší dobu nebude schopen své dluhy splácet.. Přestane se snažit a dluhy a penále narůstají. Dlužník může přijít i o práci a nebude motivován k splácení závazků. Navíc při větším množství půjček brzy ztratí i přehled o tom, co komu vlastně dluží. Taková situace není výhodná ani pro dlužníka, ani pro věřitele. V tento okamžik se určitě vyplatí zamyslet se nad oddlužením, které je šancí zbavit se dluhů a zaplatit věřitelům alespoň část pohledávek.

Co je vlastně oddlužení

Oddlužení je proces, který zastaví další nárůst stávajících dluhů a věřitelům zajistí alespoň částečné splacení dlužných částek. Splátky dlužníka se spravedlivým způsobem rozdělí mezi ty věřitele, kteří se přihlásí. Oddlužení je určeno takovým dlužníkům, kteří mají snahu splácet, ale již své dluhy sami nezvládají. Nespadají sem dluhy z podnikání a oddlužení nemohou využít ani podnikatelé, na které byl vyhlášen konkurz. Dlužník se bude muset naučit lépe zacházet s penězi a stanovit si takový rozpočet, se kterým bude moci vyjít.

Jaké jsou podmínky a formy

Abyste mohli využít možnost oddlužení, je nutno splnit několik podmínek, musí vám hrozit úpadek, což znamená:

  • neplníte své závazky, jste alespoň 30 dnů po splatnosti splátky a víte, že nebudete moci uhradit ani další splátku
  • dlužíte minimálně dvěma věřitelům
  • zvládnete uhradit alespoň 30% závazků, zbytek vám bude soudem odpuštěn

Pokud vám bude oddlužení povoleno, lze počítat s jednou z jeho forem – prodejem vašeho majetku, ideálně nemovitosti, nebo splátkovým kalendářem na dobu pěti let. V tomto případě musíte mít pravidelný měsíční příjem, výše srážek z něj je dána zákonem. Pro potřeby dlužníka zbývá pouze nezabavitelná částka.

Návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení je nutné podat na patřičném formuláři a přiložit všechny požadované doklady. Pokud si s tím nevíte rady, můžete se obrátit na odborníky, bezplatně na občanské nebo přímo dluhové poradny. Na návrhu musí být ověřený podpis. Podává se podle místa bydliště k příslušnému krajskému soudu. Určitě budou potřeba tyto doklady:

  • potvrzení o čistém příjmu za období posledních tří let
  • dokumentace ke všem dluhům
  • výpisy z rejstříku trestů a z bankovních účtů
  • rodné listy a oddací list
  • dokumenty k pracovní situaci, např. pracovní smlouvu, doklad o výši důchodu

Všechny doklady musejí být aktuální, a pokud již k nim byla podána žaloba, je potřeba přiložit i rozsudek nebo nařízení exekuce.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *