Osobní bankrot – manželé spolu v dobrém i zlém. Na každém nároží, na každé druhé lampě pouličního osvětlení, na plotech, balkonech, lavičkách, všude, kam se podíváte, narazíte na reklamy na oddlužení formou osobního bankrotu. Poradny, finanční poučnosti, advokátní kanceláře – všichni vám nabízejí možnost zaplatit jen poměrnou část svých stávajících dluhů a odkráčet ke šťastnějším zítřkům „s čistým štítem“.

Jednoduché? Ani náhodou!

Jako všechna „jednoduchá“ řešení, má však i toto svá ale… Už jen vyplnit oficiální žádost pro soud s sebou nese mnohá úskalí. A chyby si nemůžete dovolit. V lepším případě by vám soud vrátil návrh zpátky k doplnění, v horším by jej mohl pro formální nedostatky rovnou zamítnout. O osobní bankrot přitom můžete žádat jen jednou za život. Po podání návrhu se ocitáte plně v rukou soudu. Jen on teď rozhodne, zda bude váš majetek rozprodán na úhradu dluhů nebo je budete splácet formou splátkového kalendáře.

Osobní bankrot manželé – Výše splátek

Dlužníci nemohou počítat s žádným slitováním. Splátky dluhu se vždy určují na hranici únosnosti. Všechno, mimo existenčního minima pro rodinu. Zákon dokonce pamatuje i na takové situace jako mimořádné příjmy a dary. Vše musí být odevzdáno insolvenčnímu správci a skrze něj věřitelům. Věcné dary je dlužník povinen prodat a s výtěžkem naložit stejně. A tento tvrdý režim trvá po celých pět let.

Překážky, se kterými asi nepočítáte…

Přesto přese všechno jste rozhodnuti do toho jít? Poraďte se s odborníkem, prostudujte insolvenční zákon. Velkou pozornost věnujte např. novelizované části o společném oddlužení manželů. Zákon totiž nechává věřitelům zadní vrátka – ač nemohou vymáhat dluh, který je zahrnut v insolvenčním řízení, po samotném dlužníkovi, lze jej zákonnou cestou vymáhat po jeho manželovi jako spoludlužníkovi. Chcete-li se vyhnout do budoucna potížím, které by vás dostaly definitivně na dno, ze kterého není úniku, zvažte společné oddlužení manželů.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *