Insolvenci řeší insolvenční zákon. Máte obavy z narůstajících dluhů, obáváte se, že nebudete moci dostát svým závazkům a nevíte, jak situaci řešit? Zde vám pomůže insolvenční zákon. S jeho pomocí mohou své problémy řešit dlužníci i věřitelé. Tento zákon řeší oddlužení i úpadek tak, aby byly uspořádány majetkové vztahy dlužníka alespoň částečně uspokojeni všichni věřitelé.

Oddlužení je mírnější než konkurz

Konkurz je jedním ze způsobů insolvenčního řízení. Je to velmi přísný postup – majetek dlužníka je prodán zcela bez omezení včetně veškerých úspor. Pokud to vše na úhradu závazků nestačí, odpovídá dlužník za své dluhy i nadále až do jejich úplného splacení. Navíc se všechny dluhy stávají splatnými, i když měly být hrazeny ještě delší dobu. Věřitelé mohou uplatňovat své pohledávky i po zrušení konkurzu. Oddlužení je určeno nepodnikatelům, kteří jsou schopni uhradit nejméně 30 % svých závazků a od zbytku dluhů jsou pak osvobozeni. O oddlužení rozhoduje soud, dlužník musí splňovat určité podmínky.

Insolvence má své zásady – Insolvenci řeší insolvenční zákon

Insolvenční zákon stanovuje, jak má být vedeno insolvenční řízení:

  • věřitelé by měli být uspokojeni rychle a v co nejvyšší míře
  • nikdo z účastníků by neměl být poškozen nebo zvýhodněn
  • insolvenční soud ani správce nemůže omezit předchozí práva věřitele
  • možnosti věřitelů jsou rovné
  • věřitelé by neměli uplatňovat svá práva mimo insolvenční řízení (kromě zákonných výjimek)

Existují samozřejmě výjimky, kdy nelze insolvenci uplatňovat, například jedná-li se o stát, ČNB, VZP, veřejnou vysokou školu a další instituce.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *