Co je to insolvence aneb jaké informace byste o nich měli vědět?. Insolvence je stále pojem, který velké množství obyvatel České republiky nezná. Co si má člověk představit pod slovem insolvence? Jde o neschopnost dlužníka splácet své závazky. Dlužníkem se nemyslí pouze soukromá osoba, ale také podnikatel nebo firma. Pro soukromé osoby jsou nejčastějšími závazky úvěry, půjčky, kontokorenty nebo hypotéka. Pro firmy ovšem mohou být za finanční závazky označený i nevyplacené mzdy zaměstnancům.

Jak probíhá insolvenční řízení?

Pokud vstupujete do insolvenčního řízení, musíte počítat s tím, že o vašem procesu bude rozhodovat soud. Insolvenční řízení se dá totiž označit také za soudní proces. Soud určí, jestli dokážete uspokojit své věřitelé během období 5 let, a to alespoň ve výši 30 % ze svých celkových finančních závazků. K tomu musí odpovídat i váš měsíční příjem. Jestliže vám soud insolvenční řízení schválí, bude vám každý měsíc strhává částka dle výplaty. Strhávanou částku insolvenční správci rozdělí věřitelům podle objemů závazků.

Kdo může vstoupit do insolvence?

Pro vstup do insolvenčního řízení musíte splňovat určitá kritéria. Je potřeba mít alespoň 2 a více věřitelů. Co to znamená? Jednoduše řečeno to, že dlužíte více bankovním či nebankovním společnostem. Za věřitelé mohou být označení také mobilní operátoři nebo pojišťováci. Dále musí být přinejmenším 2 dluhy po splatnosti minimálně 30 dnů. V neposlední řadě je prokazatelné, že dluhy skutečně nedokážete plnit a nejde tak pouze o váš záměr.

Co je to insolvence – Rozdíl mezi insolvenci a exekuci?

Je-li na vás vystavená exekuce, pak tento proces kryje pohledávku pouze jednoho věřitele. Konkrétně řečeno půjde o věřitele, který na vás exekuční řízení podal. V momentě, kdy vstupujete do insolvenčního řízení, plní se pohledávky všech věřitelů, které máte.

Kdo má nárok na zkrácený insolvenční proces v trvání 3 let?

Z předchozích odstavců víte, že insolvenční proces trvá 5 let. Po dobu 5 let je vám ze mzdy strhávaná částka dle insolvenční kalkulačky. Po uplynutí posledního měsíce soud rozhodne, zda byla vaše insolvence úspěšná či nikoliv. Jestliže rozhodne pozitivně pro vás, pak jste oddlužení a z další výplatní mzdy se vám již nebude strhávat žádná částka.

Existují skupiny lidí, kteří mají nárok na zkrácený insolvenční proces, a to v trvání 3 let. Kdo spadá do této skupiny? V této skupině se nachází nejenom důchodci, ale také invalidi, jež mají alespoň 2. nebo 3. stupeň. Kromě těchto skupin zde mohou patřit i lidé, kteří dokážou během 3 let splatit alespoň 60 % dlužné částky.

Na závěr je dobré sdělit, že se zákony insolvenčního řízení neustále mění, a tak je potřeba je každým rokem kontrolovat. To platí zvlášť pro občany České republiky, jež jsou v insolvenčním procesu nebo se do něho brzy dostanou z důvodu neschopnosti splácet své závazky.

By admin