Kdy ani bankrot nepomůže. Když před několika lety vstoupil v platnost zákon o osobním bankrotu, rozdělila se veřejnost do dvou naprosto protichůdných táborů. Jedni jásali, považovali jej za všespasitelné řešení problémů se zadlužeností (sem patřili zejména ti, jichž se tato problematika osobně dotýká). Druzí reagovali velmi negativně a zákon i sám osobní bankrot prohlašovali za nespravedlivý nejen vůči věřitelům, ale i ke společnosti obecně. Neboť proč by jeden měl své dluhy splácet a jinému by měly být odpuštěny jen proto, že byl více nezodpovědný? V současnosti žadatelů o osobní bankrot stále přibývá, ale rozporuplné reakce přetrvávají. A mnohdy bývají živeny i řadou fám, které se k němu pojí.

Osobní bankrot není pro každého

Řekněme si něco o jeho základních pravidlech, aby si příznivci i odpůrci lépe ujasnili, co všechno obnáší. Vyhlásit osobní bankrot a přečkat jej totiž rozhodně není tak jednoduché, jak se mnozí domnívají. Pravidlo první a neoddiskutovatelné – osobní bankrot lze vyhlásit jen jednou za život. Nejedná se tedy o únikovou možnost, díky které by bylo možno opakovaně unikat svým závazkům. Pravidlo druhé – musíte na to mít. Zdaleka ne každý si může bankrot dovolit. Jednak už samo soudní řízení o vyhlášení osobního bankrotu může soud zpoplatnit, a to částkou až do 50 000 korun. Jednak musí žadatel jednoznačně a nade vší pochybnost prokázat, že je schopen v průběhu maximálně pěti let. Zaplatit minimálně 30 % svých dluhů. A zde pozor na slůvko minimálně – znamená přesně to, co vždycky – dokáže-li žadatel splatit díky svým příjmům více, zaplatí, a to třeba i celých 100 % dluhu.

Kdy ani bankrot nepomůže – S hypotékou neuspějete

A aby toho nebylo málo, soud jednající o osobním bankrotu se bude zabývat jen těmi dluhy, které nepocházejí z podnikání a nejsou zajištěny. Což v praxi znamená, že např. hypotéka zaručená nemovitostí bude ze soupisu vyňata a zůstává jen na samotném žadateli, jak a z čeho (z existenčního minima, které mu soud ponechá, těžko) ji bude dál splácet.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *