Ochrana před dluhy. Dělat dluhy a neplatit je – to je opovrženíhodné, ba přímo trestuhodné. Za chyby by však logicky měl pykat jen ten, kdo je spáchal. Důsledky by neměly být přenášeny na bedra třetí osoby. Jak učinit zadost spravedlnosti pro všechny zúčastněné? Zákon se snaží vypořádat s tímto problémem již dlouhou dobu – s větší či menší úspěšností. Co se týče občanského zákoníku, který začal platit v lednu tohoto roku, tak spíše s menší. Jistě tu byl dobrý úmysl. Konkrétně dobrý úmysl ochránit věřitele a jeho investice. Ale tíha problému je zde volně přesouvána na rodinné příslušníky, konkrétně nejčastěji na manžele, kteří přitom mnohdy ani netuší, co se nad nimi vznáší za katastrofu – dokud nedopadne.

Ochrana před dluhy – Za co všechno jste zodpovědní

Od ledna ze zákona zodpovídáte nejen za dluhy, které váš manželský protějšek, byť bez vašeho vědomí, napáchal v průběhu trvání manželství (už to je místy dostatečně absurdní, copak se jediným ano můžete stát absolutně zodpovědným za chování jiného svéprávného člověka?), ale dokonce se tímto ano na vás přenáší zodpovědnost i za všechny jeho chyby minulé, a to bez ohledu na to, zda se vás o nich obtěžoval zpravit. Vyhnout se této zodpovědnosti nelze. Předmanželské smlouvy, které by měly být v těchto situacích ochranou, smetl zákoník pod stůl, jako nepodstatné a nadále se k nim nepřihlíží. Dokonce vám nepomůže ani soudní výrok o rozdělení společného jmění. Za dluhy manžela totiž zodpovídáte i svým osobním majetkem.

Nově a lépe?

Takováto ustanovení jsou už natolik nespravedlivá, že si toho konečně všimli i zákonodárci. A snad se blýská na lepší časy. Schvalovacím procesem ve sněmovně teď prochází návrh vlády, aby exekutoři byli „nově“ povinni rozdělení společného jmění manželů respektovat, neboť jeho podstatou má být ochránit manžela, který se ničeho nedopustil. A navíc by jim nově mohla vzniknout i povinnost ponechat na společném účtu manželů alespoň polovinu peněz.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *