Půjčka zápůjčka podle nového občanského zákoníku, s novým občanským zákoníkem přišly nové pojmy i do oblasti půjčování peněz. Samotný obsah se nemění, ovšem názvy již nejsou tak obvyklé. Místo tradiční půjčky si vezmete zápůjčku, nebudete tak dlužníky, ale vydlužiteli a splácet nebudete věřiteli, ale zapůjčiteli. Změní se tedy texty smluv, ty se pro někoho mohou stát méně srozumitelnými právě pro použití méně obvyklých pojmů. Nová slova jsou to jediné, na co si budou klienti muset zvykat, jinak podstata samotné půjčky zápůjčky zůstává stejná.

Ústní nebo písemná smlouva o půjčce zápůjčce

Smlouvu o půjčce zápůjčce je možno uzavřít jak ústně, tak písemně. Vhodnější je však forma písemná, v případě, že by vznikly problémy s jakýmkoli dokazováním, poslouží písemná forma jako doklad. Smlouva totiž vstupuje v platnost až s předáním peněz. Doporučuje se také uvést ve smlouvě způsob splacení a dobu splatnosti. Jinak platí výpovědní doba 6 týdnů. Smlouva také uvádí výši úroků, které budou za půjčku zaplaceny. Pokud jsou obě strany ochotny podstoupit riziko, mohou samozřejmě uzavřít i smlouvu ústní.

Kdo poskytuje půjčku zápůjčku

Půjčku zápůjčku poskytují nejrůznější finanční instituce zájemcům za úplatu, což znamená, že podmínkou půjčky je placení předem stanovených úroků. Zápůjčka však může proběhnout i mezi dvěma fyzickými osobami a nemusí se jednat jen o peníze. Navíc může být bezúplatná, v takovém případě u ní není nutno hradit úroky. Tím se půjčka zápůjčka liší od úvěru, který je výhradně finanční a úroky, popřípadě poplatky, jsou požadovány vždy. Úvěr je také možno čerpat po částech, půjčka zápůjčka bývá jednorázová.

S půjčkou zápůjčkou se musí vyrovnat i věřitelé

Poskytovatelé půjček se musí vyrovnat s přejmenováním již zažitých pojmů. Znamená to změnit a přepsat vzory doposud užívaných smluv a proškolit důkladně pracovníky, kteří jednají s klienty. Těm nové pojmy nemusí být zcela srozumitelné. Tato situace bude jistě trvat více let, než se nové pojmy zažijí a stanou se běžně užívanými. Nová terminologie bude využívána u nových smluv a budou změněny obchodní podmínky, staré smlouvy se měnit nebudou

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *