I půjčka kamarádovi by měla mít určitá pravidla, když se dostanete do finanční nouze. Budou prvními lidmi, na které se obrátíte, příbuzní nebo přátelé. Stejně se vaši kamarádi mohou obrátit na vás s žádostí o půjčku. Půjčka kamarádovi se však může stát koncem vašeho přátelství, pokud si nestanovíte podmínky splácení a nedodržíte určitá pravidla pro samotný proces půjčky. Nemáte-li půjčku zajištěnou a kamarád vám odmítne peníze vrátit, těžko se dovoláte spravedlnosti. Proto si dávejte pozor na to, komu své peníze svěříte, a zajistěte si půjčku řádnou smlouvou.

Řádná smlouva o půjčce je základ

Základem spokojenosti obou zúčastněných je písemná smlouva o půjčce. Samozřejmostí by měly být také ověřené podpisy. Měli byste mít jistotu, že kamarádovy finanční poměry jsou takové, že vám bude půjčku schopen splácet. Smlouva musí mít všechny právní náležitosti, pokud se v problematice půjček neorientujete. Vyplatí se využít služeb právníka, zvláště v případě, že se bude jednat o vyšší částku. Specifikujte přesně obě smluvní strany, uveďte přesně půjčovanou částku, datum a také způsob vrácení financí. Smlouva musí být datována a podepsána. Lze si sjednat i úrok za poskytnutí peněz nebo za prodlení při splácení.

Zajištění půjčky kamarádovi se vyplatí

Ochránit zapůjčené finance můžete i zástavou nebo ručitelem. Při ručení přiberete k půjčce další osobu, takže pokud dlužník neplní své závazky, přejdou tyto na ručitele, který je povinen dluh uhradit. Zajištění zástavním právem vám zaručí, že věc, kterou dlužník zvolil jako zástavu, bude v případě nesplácení prodána a ze získaných prostředků bude uhrazena pohledávka. Dejte si pozor na promlčecí lhůtu a s uplatněním svých nároků rozhodně neváhejte – jinak by se vám půjčka kamarádovi mohla prodražit.

Půjčka kamarádovi – Při nesplácení můžete požadovat exekuci

Jestliže vaše půjčka kamarádovi není řádně splacena a vy máte smlouvu, která obsahuje všechny náležitosti, můžete dluh vymáhat přes exekutora. Je potřeba obrátit se na soud, který vydá platební rozkaz a nařídí exekuci. Stav exekučního řízení můžete sledovat a nahlížet do spisu exekučního řízení. I když proces bude trvat delší dobu, máte naději, že své peníze dostanete zpět.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *