Manželství finanční výhody. Rádi byste využili co nejvíce daňových či důchodových výhod a váháte, zda o ně uzavřením manželství nepřijdete? Právě naopak – pouze manželství vám umožní část finančních výhod čerpat. Jsou totiž podmíněny právě uzavřením manželství a nemá na ně nárok ani druh nebo družka či přítel nebo přítelkyně. K těm nejzajímavějším patří manžel nebo manželka jako osoba spolupracující, dále sleva na manželku nebo manžela a vdovecký nebo vdovský důchod či dědictví.

Spolupracující osobu ocení především živnostníci

Mnohým živnostníkům pomáhá s předmětem jejich činnosti manželka nebo manžel. V takovém případě jsou spolupracující osobou. Manžel nebo manželka pak nemusí mít vlastní živnostenské oprávnění, protože ho již má druhý z manželů. Je tak mnohem jednodušší administrativa a také jsou možné daňové úlevy. Na spolupracujícího manžela či manželku lze také převádět vysoké částky výdajů i příjmů, mnohem vyšší, než na jiné spolupracovníky. Příjmy a výdaje se mezi manžele mohou dělit až do 50%, a vyšší může být i částka, o kterou jsou výdaje nižší než příjmy.

Ušetřete se slevou na manželku či manžela

Jestliže se výrazně liší příjmy manželů a jeden z nich má roční příjem nižší než 68 000 Kč, může ten druhý uplatnit slevu na dani v částce 24 840 Kč. Stačí čestné prohlášení tohoto z manželů o výši příjmů a druhý z manželů může slevu uplatnit při ročním zúčtování daně v daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele. Nejvíce výhod získá ten, jehož manžel nebo manželka vlastní průkaz ZTP/P. V tom případě je sleva na dani v dvojnásobné výši.

Důchod pro vdovu i vdovce

Po zemřelém manželovi nebo manželce má pozůstalý nárok na vdovský nebo vdovecký důchod v případě, že tento zemřelý byl příjemcem invalidního nebo starobního důchodu, popřípadě ke dni úmrtí splňoval podmínky pro přiznání některého z těchto důchodů. Vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí po dobu jednoho roku, poté pouze tehdy, jestliže pečuje o děti, o nemohoucí rodiče nebo sám dosáhl určitého věku daného zákonem. Vdovský a vdovecký důchod lze pobírat dlouhodobě a je ho možné i obnovit.

Jednodušší dědické řízení

Pro každého, kdo se svým druhem nežije v regulérním manželském svazku, se dědické řízení může stát noční můrou. Pokud má druh či družka děti, dostanou před druhem přednost, stejně tak případný nerozvedený manžel nebo manželka. Manželé a děti jsou v dědickém řízení v první řadě. Druhořadý dědic platí i vyšší daně a musí se dělit jak se sourozenci zemřelého, tak jejich dětmi. I proto se uzavření manželství a život v regulérním svazku finančně vyplácí.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *