Platby přes internet: číslo platební karty, doba její platnosti a CVC/CVV kód.§ V posledních letech se staly obrovským fenoménem platby prostřednictvím platební karty. Tuto možnost dnes nabízí téměř každý obchodník, který vlastní internetový obchod. Peníze tak neposíláte běžným bankovním převodem, ale pomocí platební karty. Velká výhoda spočívá v rychlosti platby. Peníze má totiž obchodník během pár vteřin na svém bankovním účtu.

Platby prováděny pomocí platební karty

Jak tyto platby fungují? Na internetovém obchodu zadáte platba kartou (VISA nebo MasterCard) a následně budete vyzvání k zadání údajům, které se nachází na každé platební kartě. Prvním údajem je číslo platební karty. To se nachází na přední straně a obsahuje zpravidla 16 čísel. Kromě tohoto čísla budete muset opsat také datum platnosti karty a CVC/CVV kód. Číslo platební karty a datum její platnosti se nachází na přední straně, jak již bylo uvedeno.

CVC/CVV kód je ovšem na druhé straně každé platební karty. CVC je označení pro Card Verification Code a naleznete jej na každé platební kartě MasterCard. CVV je naopak označení pro Card Verification Value. CVV je naopak na každé platební kartě VISA. U obou typů platebních karet jde o 3 číselný kód, který má jediný úkol a tím je celková bezpečnost prováděných plateb. Kód je umístěn u proužku, který je určen pro podpis majitele karty. Zároveň je potřeba podotknout, že se bez CVC nebo CVV čísel neobejdete, chcete-li platit prostřednictvím platební karty přes internet.

Platby přes internet – Nikomu údaje z platební karty nesdělujte

Kromě ověřených internetových obchodů nikomu údaje nacházející se na platební kartě nesdělujte. Pokud máte telefonní hovor od člověka, který se vydává za zaměstnance banky a žádá vás o sdělení CVC nebo CVV kódu, popřípadě z vás chce získat číslo platební kartě, rozhodně této osobě nic nesdělujte a vše nahlaste na policii České republiky. Žádný zaměstnanec bankovního sektoru nebo jiných služeb či úřadů nemá nárok a právo na sdělení vašich údajů platební karty. Tento člověk se vás pokusí pouze okrást. Údaje z platebních karet jsou pro zaměstnance výše uvedených orgánů zcela zbytečné.

By admin