Nový zákon o úvěrech zásadně mění pravidla. Nový zákon o úvěrech přinesl podstatné změny jak pro zájemce o malé půjčky, spotřebitelské úvěry i hypotéky, tak pro jejich poskytovatele. Jedná se vlastně o zpřísnění podmínek pro poskytování, které však může být přínosem zvláště pro žadatele. Pokud by poskytovatelé půjček a úvěrů nový zákon nerespektovali a neupravili své produkty podle daných zásad, očekávají je přísné sankce.

Seznamte se s nejdůležitějšími úpravami

Pravidla, která zákon stanoví, zahrnují větší množství úprav, nejdůležitější jsou však ty, které se nějakým způsobem dotýkají žadatelů o půjčky. Každý zájemce o půjčku musí počítat s tím, že bude velmi podrobně prověřována jeho schopnost půjčený obnos splácet, a to nejen u klasických úvěrů, ale i u různých typů rychlých půjček. Dlužník však bude mít zdarma mimořádné splátky do dané výše a také bude moci bez problémů závazek předčasně splatit. Na poskytovatele bude dohlížet ČNB a bude muset splňovat vyšší nároky na vzdělání a základní kapitál.

Na co se má připravit zájemce o úvěr

Pro zájemce o úvěr se významně sníží riziko, že by mohl reagovat na nabídku nepoctivého nebo podvodného poskytovatele. Protože se musí důkladně prověřit schopnost zapůjčené finance splácet i tam, kde na tuto okolnost doposud nebyl brán zřetel. Pak je menší také ohrožení sankcemi, exekucemi nebo osobními bankroty. Výhodou je možnost předčasného splacení zdarma, to doposud vždy možné nebylo, část poskytovatelů si za předčasné splacení úvěru účtovala sankce nebo poplatky. Také u hypoték lze provádět za stanovených podmínek mimořádné splátky do čtvrtiny celkové částky zcela bez poplatků.

S čím musí počítat poskytovatel

V případě, že by poskytovatel nechtěl dostatečně prověřit zájemce o úvěr, vystavuje se nebezpečí, že by z těchto důvodů mohla být smlouva prohlášena za neplatnou a dlužník by pak nemusel platit žádné úroky. V případě sporu rozhodovali smluvení rozhodci, podle nového zákona o úvěrech rozhodují pouze soudy. Na poskytovatele bude dohlížet ČNB, která bude udělovat licence. Vzhledem ke zvýšeným nárokům dojde ke snížení počtu poskytovatelů a celkovému zkvalitnění těchto finančních služeb. Minimální vzdělání poskytovatele musí být středoškolské, může být nahrazeno alespoň třemi roky praxe, základní kapitál musí mít minimální hodnotu 20 000 000 korun.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *