Mnoho poskytovatelů finančních služeb dělí své finanční produkty na krátkodobé a dlouhodobé půjčky. Krátkodobé půjčky bývají nejčastěji spojovány s nebankovním sektorem. Obvykle jde o určitý časový úsek (nejčastěji cca 3 – 4 týdny), kdy nebankovní instituce poskytne určitou peněžní částku. Klient („dlužník“), pak musí v určený den mít dluh uhrazen a částka je navíc nevýšena i o určitý poplatek. Pokud dotyčný celou částku uhradí v termínu, může si požádat o půjčku u stejné společnosti znovu, a to i za stejných podmínek. Půjčku totiž lze vyřizovat i z pohodlí vašeho domova, pomocí internetové žádosti nebo telefonického rozhovoru.

Některé společnosti navíc umožňují i tzv. prodloužení. lze si posunout datum splatnosti o několik dní (někdy i o měsíc). Vše ovšem za nějaký „menší“ poplatek. Navíc je zde  limit částky, který si lze zapůjčit. často jde o nižší částky v rozmezí od 1000 do 10 – 20 tisíc korun. Záleží na smluvních podmínkách dané společnosti. Za krátkodobou se obvykle považuje půjčka splatná do 12 měsíců. Tento druh půjček často využívají lidé v momentální finanční tísni nebo ti, kterým na půjčí banka.

Za dlouhodobé se považují půjčky splatné nad 12 měsíců a poskytují je převážně hlavně banky. Není to však pouze jejich výsadou. I některé nebankovní sektory umožňují dlouhodobý splátkový kalendář. Vždy platí pravdilo, že čím je delší časové období, tím bývají splátky nižší.

Krátkodobé a dlouhodobé půjčky – Finanční situace rodiny

Každý žadatel o půjčku musí zvážit finanční situaci rodiny a rozhodnout se pro vhodnou alternativu délky splátkového kalendáře. Zda zvládne dotyčný řádně splácet určenou sumu kratší dobu, nebo si raději zvolí splátky nižší a rozložené do delšího časového úseku.  No, a jelikož mnoho rodin trápí špatná finanční situace, volí raději variantu dlouhodobějších půjček s nižší splátkou. Najdou se však i tací, kteří raději upřednostňují půjčky krátkodobějšího charakteru. Chtějí totiž dluh uplatit, co nejdříve, aby rodinný rozpočet nebyl příliš dlouho zatěžován.

Záleží však na mnoha aspektech, jež ovlivňují volbu té či oné půjčky z pohledu délky splatnosti (zatížení rodinného rozpočtu, výše příjmů, výše úroků a poplatků, stejně jako neočekávané události). Svou roli v této volbě však hraje i samotná instituce, jež poskytuje finanční výpomoc. Buďto se obě zúčastněné strany vzájemně dohodnou, nebo sama společnost určí délku splátkového kalendáře.

Každý, kdo zvažuje vyřízení půjčky, by si měl rozmyslet, jaká by měla být maximální výše splátek. A od toho se odvozuje i následná délka hrazení splátek.

Vše dobře zvažte, než začnete s vyřizováním samotné půjčky. Projděte si podrobně jednotlivé nabídky a prověřte si solidnost každé společnosti, již zvažujete.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *