Možností zajištění půjčky. Každý, kdo někdy zažádal o větší půjčku, musel řešit problém se zajištěním půjčky. Ať banka nebo nebankovní společnost, všichni poskytovatelé chtějí dostat své peníze i s úrokem zpět ve sjednané době. Zajištění půjčky by jim mělo poskytovat jistotu, že půjčka bude řádně splácena. Banky vždy požadují vyšší míru jištění půjček než nebankovní společnosti. Ty požadují zajištění až u vyšších částek. Možností zajištění půjčky je více, přesné podmínky je nutno projednat s poskytovatelem úvěru.

Zajistit půjčku lze dvěma způsoby

Existují dva základní způsoby, kterými je možno zajistit půjčku. První možností je ručitel, to znamená, že za příjemce půjčky se může zaručit jiná vhodná osoba, popřípadě více osob. Tento způsob může nést různá označení – ručení, převzetí dluhu nebo přistoupení k závazku. Druhou možností je věcné zajištění. To může mít například formu ručení nemovitostí, kdy je ve prospěch věřitele sjednáno zástavní právo k nemovitosti. Výjimečně jsou použity jako zástava i jiné věci – například vzácné obrazy nebo šperky.

Ručení jako forma zajištění půjčky

Jak vlastně ručení probíhá a k čemu se vlastně ručitel zavazuje? Ručitel se písemně zaváže k tomu, že v případě, že dlužník nebude svůj dluh splácet, uhradí tento závazek za něj. Dojde-li k této situaci, vyzve finanční společnost nejdříve dlužníka, a po určité době osloví ručitele. Na ručiteli je pak povinnost dluh zaplatit, jinak bude vymáhán po něm. Zvláštní formou ručení je směnka, která může být uložena u poskytovatele nebo notáře a bude použita pouze tehdy, když dlužník přestane splácet. Přistoupení k závazku se od ručení poněkud odlišuje. Dlužník k němu nemusí dávat souhlas, dluh přebere nebo uhradí jiná osoba.

Zajištění má přesně stanovená pravidla

Půjčka vyšší částky a na delší dobu vyžaduje odpovídající zajištění. Vzhledem k riziku jsou důkladně prověřovány finanční poměry klienta – bonita, splácení předcházejících půjček a podobně. Pokud je riziko větší, musí být vyšší i zajištění. Nejčastější je ručení nemovitostí. Do katastru nemovitostí je zaneseno zástavní právo ve prospěch věřitele. Po smluvenou dobu nemůže dlužník s nemovitostí nakládat. Poté, co je půjčka splacena, zástavní právo zanikne.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *