Platnost a vymahatelnost směnky. O směnce už každý slyšel. Ale skutečně máte dostatek informací? Co je dobré vědět, než podepíšete věřiteli směnku, nebo někomu půjčíte peníze s touto zárukou?

Aby byla platná…

Na jednu stranu zákon nevyžaduje žádný speciální formulář, na který je nutno směnku vypsat, na druhou má její sepsání docela přísná pravidla. Ať už ji napíšete na ubrousek nebo vytržený list ze sešitu – bude platná. Pokud ovšem v uvedeném textu bude jasně uvedeno, že jde o směnku (pouhý nadpis nestačí!), kdy je splatná, komu a kde. Chybět samozřejmě nesmí datum a místo vystavení směnky. Částka, kterou se povinný zavazuje uhradit (a to bezpodmínečně!), místo a datum vystavení směnky. Toto vše pod textem korunováno vlastnoručním podpisem toho, kdo se zavazuje platit, odborně tedy výstavce směnky.

Když výstavce nezaplatí…

Jde-li všechno bez problémů, v termínu a v místě na směnce uvedených výstavce zaplatí. A pokud ne? Směnka ochrání věřitele a pomůže mu dostat své peníze zpět. Asi nejdůležitější je vědět, že peníze z neuhrazeného dluhu krytého směnkou. Je nutné začít vymáhat před uplynutím tříleté lhůty plynoucí ode dne, který je na směnce vyznačen jako den její splatnosti. Poté je směnka považována za promlčenou. A než se obrátíte na soud, je třeba zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu se stanovenou lhůtou pro dobrovolné uhrazení dluhu.

Platnost a vymahatelnost směnky – Když věc dojde k soudu…

Jestliže věc dojde až k soudnímu jednání, je podstatné vědět, že celé důkazní břemeno, předloží-li věřitel originál směnky, leží na dlužníkovi. Zejména obsahuje-li text kouzelné slovní spojení „bez protestu“. Což znamená, že věřitel nemusí dokazovat ani to, že směnku dříve k proplacení předložil. Jediné, co se prokazuje, je přitom platnost směnky samotné, nikoliv proč a jak byla vystavena. Jestliže nebude platnost směnky zpochybněna, soud nařídí platebním rozkazem úhradu celé dlužné částky do 15 dní a po uplynutí této lhůty lze věc předat bez prodlení k vyřízení exekutorovi.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *