Co jsou to úvěrové registry a jaké informace o nich vědět? Úvěrové registry jsou informace a databáze klientů, kteří mají nebo v minulosti měli vůči bankovním, nebankovním nebo jiným finančním institucím nějaký závazek, popřípadě závazky. Podle toho se následně při dalším uzavření finančního produktu rozhoduje o tom, zda klient tyto závazky plnit podle předepsaných podmínek či nikoliv. Každá bankovní i velká část nebankovních společností nahlíží do všech registrů a zjišťuje si tak potřebné informace k tomu, jestli žádající klient dosahuje na to, aby mu byl poskytnut další finanční produkt či nikoliv.

Co vědět o registrech?

Úvěrové registry jsou takovým pomocníkem, který využívají bankovní i nebankovní společností k posouzení toho, zda má dostačující bonitu nebo mu další žádost o finanční produkt bude zamítnutá. K zamítnutí dochází většinou tehdy, prokáže-li sel, že klient nesplácel nebo nesplácí své závazky tak, jak by měl. Žádost ale může být zamítnutá i při splňujících podmínek, a to ve chvíli, kdy by klienta další půjčka mohla finančně natolik zatížit, že by v následujících měsících již výše uvedené podmínky nezvládal splňovat.

Úvěrové registry chrání i klienty

Věděli jste, že úvěrové registry nemají za úkol chránit pouze bankovní a nebankovní společnosti? Zaměřují se také na jednotlivé klienty. Dokážou za vás pohlídat, kdy už překračujete hranici, kterou zvládáte splácet. Každý další jednotlivý krok by vám mohl uškodit, což by vás vedlo k tomu, že byste se dostali do negativního záznamu registru nebo dluhové propasti. Pokud vám je tedy bankovní či nebankovní půjčka zamítnutá, ví se proč. V konečném důsledku byste za tento krok měli být vděčný.

Jaké máme úvěrové registry?

  • Prvním registrem je bankovní registr klientských informací neboli také BRKI. Jde o úvěrový registr zaznamenávající závazky mezi klientem a bankovními společnostmi. Jinými slovy jde o bankovní registr. V tomto registru se nachází veškeré informace o tom, jaké má klient finanční závazky vůči bankovním společnostem.
  • Druhým registrem je nebankovní registr klientských informací neboli také NRKI. Jde o podobný úvěrový registr, který jsme vám představili výše. Jen s tím rozdílem, že tento úvěrový registr nezaznamenává bankovní, ale naopak nebankovní informace každého jednotlivého klienta, jež má finanční závazek.
  • Posledním častým registrem je sdružení SOLUS. Kromě bankovních a nebankovních registrů se tento úvěrový registr zaměřuje také na telekomunikační služby a dodavatelé energií. Ano, zaznamenávají se také registry ohledně vašeho mobilního tarifu nebo dodavatelů energií. Splácíte i tyto závazky včas nebo čas od času zašlete svou platbu po splatnosti? Věděli jste, že vám finanční produkt může být zamítnut i na základě negativního registru sdružení SOLUS?

Na závěr

Úvěrové registry o vás ví prakticky vše a rozhodují o tom, jestli je vaše bonita pro další finanční závazek dostačující či nikoliv. Dávejte si pozor na to, v jakých termínech posíláte platby.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *