Reverse charge znamená, že pokud plátce DPH fakturuje položky, které do reverse charge spadají (např. stavební práce). Pak tento plátce za služby nebo zboží DPH neodvádí, ale přenáší tuto povinnost na svého odběratele. Na fakturu v tomto případě musí uvést poznámku, že „Daň odvede zákazník“. Odběratel pak má povinnost sám DPH z faktury vyměřit a odvést na Finanční úřad. Zároveň má však možnost si DPH uplatnit, tedy požádat FÚ o jeho vrácení. Ve většině případů tedy nedojde ke změně daňové povinnosti, ale i přesto musí být tato situace zanesena do Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Změna na úrovni EU

Ministři financí zemí Evropské unie dospěli k dohodě ohledně možnosti zavést plošné přenesení daně z přidané hodnoty. Toto ještě samo o sobě neznamená, že ke změně v České republice dojde. V případě zájmu si Česká republika musí požádat o povolení používat. A v případě schválení této žádosti musí dojít ke změně českého zákona o dani z přidané hodnoty.

Dopad na podnikatele

Případný plošný reverse charge by se týkal všech zdanitelných plnění v hodnotě nad 17.500 EUR. Znamená to tedy změnu při práci s daňovými doklady – změnu administrativy, změnu účetního systému a v neposlední řadě změny v cash flow plátců, kteří bez plošného reverse charge na jedné straně DPH na Finanční úřad odváděli a na druhé straně si DPH u Finančního úřadu uplatňovali. Pozitivní dopad má však přenesení daňové povinnosti pro plátce, kteří bez plošného reverse charge vystavili fakturu včetně DPH, odvedli DPH na Finanční úřad, ale faktura jim od odběratele nebyla proplacena. Po zavedení plošného reverse charge by se poskytovatel zdanitelného plnění vyhnul povinnosti odvést daň, kterou mu příjemce zdanitelného plnění nezaplatil.

Proč má být plošný reverse charge zaveden?

Důvodem je boj proti podvodům u DPH. Tedy boj proti případům, kdy si odběratel zboží DPH u Finančního úřadu uplatní, ale dodavatel ho neodvede. Karuselové podvody, tedy tzv. kolotočové podvody spočívají v tom, že několik subjektů (většinou z více zemí) si mezi sebou přeprodává zboží bez ekonomického důvodu, pouze s cílem získat vrácení DPH od Finančního úřadu.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *